Ontstaan

Voedselbanken zijn in Nederland ontstaan in 2002. In 2005 steeg het aantal voedselbanken van 22 in september naar 40 in december van dat jaar. Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financieel schulden te hebben. Sinds 15 mei 2013 bestaat er een vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Op dit moment tellen we 169 voedselbanken in Nederland en zijn er ongeveer 140.000 mensen afhankelijk van een voedselbank.

De voedselbank Veendam is op 1 januari 2009 opgericht. Bij deze voedselbank zijn ongeveer 30 vrijwilligers werkzaam die ervoor zorgen dat er twee keer per week circa 200 voedselpakketten worden samengesteld en aangeboden.

Missie en visie

Na een turbulente periode in 2018, is er begin 2019 een nieuw bestuur aangetreden en zijn we geleidelijk in rustiger vaarwater terecht gekomen. Belangrijkste punt waaraan in eerste aanleg is gewerkt: zo snel mogelijk een nette voedselbank zijn waar mensen respectvol met elkaar en met cliënten omgaan.

Wij willen met onze nieuwe aanpak een nog betere bijdrage leveren om de allerarmsten te helpen. Daarom willen we de organisatie verder versterken; de samenwerking met andere voedselbanken, gemeente, hulpverleningsinstanties, bedrijven, supermarkten, kerken, verenigingen en inwoners verder versterken, om zo de positie van de allerarmsten te verbeteren.

Activiteiten

Door deelneming aan het armoede pact in onze gemeente versterken we de samenwerking met andere betrokkenen die ook aan armoedebestrijding werken. Onze inzet zal zijn deze samenwerking verder te intensiveren opdat mensen minder lang afhankelijk zijn van de voedselbank.

Wij zijn voor een te groot deel afhankelijk van incidentele bijdragen om onze kosten te voldoen. In samenspraak met bedrijfsleven, kerken en scholen proberen we een groter deel van onze middelenverwerving structureel te maken.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

Klaas Steenhuis, voorzitter

Klaas leidt bestuursvergaderingen, is de externe woordvoerder en onderhoudt perscontacten. Hij vertegenwoordigt de voedselbank Veendam provinciaal en landelijk.

Yvonne MMC Verhoeven, secretaris

Yvonne is het centrale correspondentieadres, notuleert bestuursvergaderingen en stelt het jaarverslag op. Ook maakt zij interne en externe nieuwsbrieven.
Neventaak: Voedselveiligheid en Arbo- beleid.

Wim Dethmers; penningmeester

Wim is de beheerder van de financiën van de voedselbank Veendam e.o.
Stelt kwartaal en jaarrekening op en maakt de begroting. Doet investeringsvoorstellen en fondsaanvragen. Ook coördineert Wim de sponsorwerving

Gea Schonewille; bestuurslid vrijwilligers

Albert Greven: bestuurslid

Albert is contactpersoon voor scholen en hulpverleningsorganisaties.

ANBI informatie

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Die moeten een aantal gegevens op hun website publiceren.

Mocht u geïnteresseerd zijn in ons jaarverslag, het beleidsplan en de begroting van Voedselbank Veendam, dan kunt u deze documenten downloaden.

Beloningsbeleid: De voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen financiële beloning ontvangen. In bepaalde gevallen worden redelijke kosten die gemaakt zijn voor de voedselbank, vergoed.

Nota bene: wij zijn een ANBI en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelastingaangifte. Klik hier voor meer informatie.

Steun ons

Voor het verantwoord draaiende houden van Voedselbank Veendam e.o. zijn structurele inkomstenbronnen nodig, zodat ook in de toekomst de rekeningen voor huur, elektriciteit, brandstof en onderhoud kunnen worden voldaan. Daarnaast zijn er natuurlijk periodiek vervangingsinvesteringen nodig voor bijvoorbeeld koel/vriesapparatuur.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie die slechts voor ca 40% van haar begroting door de gemeente wordt ondersteund.

Omdat wij de zogenaamde ANBI-status van de belastingdienst hebben gekregen, kan het doen van giften fiscaal aantrekkelijk voor u zijn.

Uw bijdrage is welkom op IBAN: NL10RABO0154057118 t.n.v. Voedselbank Veendam e.o.

Klant worden bij Voedselbank Veendam?

Lees meer