Skip to main content

Doneren

De Voedselbank Veendam e.o. heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel levensmiddelen gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren.

doneren

Doneer aan Voedselbank Veendam

Voedselbank Veendam is in haar bestaan volledig afhankelijk van donaties door particulieren of organisaties. Elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd door onze vrijwilligers en onze klanten. U kunt heel simpel via iDeal doneren door het formulier hiernaast in te vullen.

Bedrag

Doneren

De Voedselbank Veendam e.o. heeft dagelijkse onkosten in de vorm van telefoonkosten, energiekosten, brandstof, verzekeringen, noem maar op. Hoewel levensmiddelen gratis beschikbaar wordt gesteld en we alleen met vrijwilligers werken, is het voor ons onmogelijk met gesloten beurs te opereren.

De extra kosten voor elk voedselpakket bedragen tussen de 3 en 5 euro. We proberen deze kosten te dekken via fondsen, sponsoring en giften. Dit zijn noodzakelijke onkosten waarvoor wij uw hulp nodig hebben!  Elke gift of bijdrage is van harte welkom, eenmalig of periodiek, waarbij het laatste de voorkeur geniet. Overweeg welk bedrag u per maand / kwartaal etc. kunt missen om zodoende het werk van de Voedselbank dragelijk te maken. Uw geld blijft niet aan de strijkstok hangen maar levert direct tastbare hulp aan mensen die dat nodig hebben.

Giften zijn welkom op bankrekening NL10RABO0154057118 ten name van  Stichting Voedselbank Veendam e.o.

Wilt u periodiek schenken, dan kunt u dit het beste doen middels een formulier van de belastingdienst.

RSIN NR. : 8225 69 899

De Voedselbank is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI erkende instelling.

Missie en visie

Na een turbulente periode in 2018, is er begin 2019 een nieuw bestuur aangetreden en zijn we geleidelijk in rustiger vaarwater terecht gekomen. Belangrijkste punt waaraan in eerste aanleg is gewerkt: zo snel mogelijk een nette voedselbank zijn waar mensen respectvol met elkaar en met cliënten omgaan.

Wij willen met onze nieuwe aanpak een nog betere bijdrage leveren om de allerarmsten te helpen. Daarom willen we de organisatie verder versterken; de samenwerking met andere voedselbanken, gemeente, hulpverleningsinstanties, bedrijven, supermarkten, kerken, verenigingen en inwoners verder versterken, om zo de positie van de allerarmsten te verbeteren.

Activiteiten

Door deelneming aan het armoede pact in onze gemeente versterken we de samenwerking met andere betrokkenen die ook aan armoedebestrijding werken. Onze inzet zal zijn deze samenwerking verder te intensiveren opdat mensen minder lang afhankelijk zijn van de voedselbank.

Wij zijn voor een te groot deel afhankelijk van incidentele bijdragen om onze kosten te voldoen. In samenspraak met bedrijfsleven, kerken en scholen proberen we een groter deel van onze middelenverwerving structureel te maken.

Meer weten over Voedselbank Veendam?

Lees meer